α.  Η “Μαγιά”

Πριν ιδρυθεί ο Σύλλογος, οι Κελαϊδήδες είχαν καθιερώσει από το 1976 να συγκεντρώνονται κάθε χρόνο την ημέρα του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτέμβρη) σε κάποιο χωριό, για εκκλησιασμό και συνεστίαση. Σκοπός της εκδήλωσης, ήταν η σύσφιγξη του μεταξύ μας δεσμού.

Ο τόπος συνάντησης ήταν κατά προτίμηση το Μουρί Σφακίων, όπου το εκκλησάκι του προγόνου μας. Επειδή όμως η τοποθεσία εκείνη είναι άγρια και η διαδρομή δύσβατη, ορίζαμε κατά καιρούς εκκλησίες άλλων χωριών ώστε να μην αποκλείεται η συμμετοχή και των ηλικιωμένων.

Στις περιπτώσεις αυτές προσέχαμε : α) Να υπάρχουν στο χωριό εκείνο της επιλογής μας εγκατεστημένοι Κελαϊδήδες, ώστε η συνάθροιση να έχει κάποιο κρίκο σύνδεσης, β) Να προσφέρεται η περιοχή για φιλοξενία μερικών εκατοντάδων ατόμων και γ) να υπάρχει κατά το δυνατόν εκεί κάποια εκκλησία του Τιμίου Σταυρού (σε ανάμνηση της «δικής μας»).

Για μια εικοσαετία (1976-1996) τα πράγματα συνέχισαν να γίνονται με τον ίδιο ρυθμό. Είχε συσταθεί μάλιστα (άτυπα) μια τριμελής επιτροπή, η οποία φρόντιζε τα μικροπροβλήματα που παρουσιάζονταν. Την αποτελούσαν :

α) ο Μανώλης ο πτέραρχος, β) ο Μάρκος, κάτοικος και πρόεδρος Κοινότητας Χώρας Σφακίων και γ) ο Τάκης, επιχειρηματίας στα Χανιά. Συμπαραστάτιδά τους η Κατίνα σύζυγός του Τάκη η οποία είχε καθιερωθεί ως ταμίας της οικογένειας. Στον «κουμπαρά» ρίχναμε όλοι όσα είμαμε διαθέσιμα. Κι εκείνη κατέγραφε τις παρουσίες και τις εισπράξεις σ’ ένα χοντρό τετράδιο.

Η όλη διαδικασία, φαίνεται απλοϊκή. Υπήρξε όμως αποτελεσματική, διότι μας ένωνε πάντα η ζεστή αγάπη προς όλα τα μέλη της οικογένειας –  για την οποία γίνεται λόγος και αλλού. Από τον «κουμπαρά» εκείνο, πληρώθηκαν τα έξοδα κατασκευής ενός μονοπατιού προς το εκκλησάκι του προγόνου μας. Κι αργότερα (αφού βραχήκαμε κάμποσες φορές), κατασκευάστηκε ένα τσιμένο υπόστεγο, για να έχουν οι προκυνητές ένα χώρο να απαγκιάσουν αν έβρεχε. Σε μία μαρμάρινη πλάκα, τοποθετημένη έξω από την εκκλησία μας, είναι σκαλισμένη η φράση : «Οι Κελαϊδήδες και άλλοι Μουριώτες, κατασκεύασαν το υπόστεγο για τους προσκυνητές». Μια δεύτερη πλάκα πληροφορεί τον περαστικό ότι «Η εκκλησία είναι του 14ου αιώνα». Υπήρξαν τότε επίσης αρκετά δημοσιεύματα στις τοπικές εφημερίδες, με θέμα την ετήσια οικογενειακή συνάθροιση, την εκκλησία και τον θρύλο οικοδόμησής της.

Συνεπώς, η πρώτη εκείνη εικοσαετία δεν πέρασε με αδράνεια. Αντίθετα, έγιναν μικρά έργα ως βήματα προόδου της εκκλησίας «μας». Αλλά και του θεσμού μεταξύ των μελών της οικογένειας και υπήρξε η “Μαγιά” ανάπτυξης τους Συλλόγου που ιδρύθηκε..

β. Μια Ιδέα

Στις αρχές του 1996 ρίχτηκε η ιδέα όπως η ομάδα αυτή των Κελαϊδήδων αποκτήσει μια νομική μορφή, ώστε να διευκολύνεται η επαφή με διάφορες Αρχές για την εκτέλεση σχετικών έργων και εκδηλώσεων.

Η “μαγιά” υπήρχε, το έδαφος ήταν πρόσφορο και έτοιμο και η ιδέα έγινε πρόθυμα και καθολικά δεκτή. Έτσι, μετά από ενέργειες των ιδρυτικών μελών, το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 27-6-1996 με την απόφαση 4088 του ίδιου χρόνου ενέκρινε την ίδρυση και το καταστατικό του σωματείου «Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μελών Οικογένειας Κελαϊδή» που καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων με αύξοντα αριθμό 20888. Σήμερα ο αριθμός των μελών του έχει φτάσει τα 450.

γ. Το Καταστατικό μας

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού, υπάρχει σε επόμενο κεφάλαιό μας. Εδώ , σημειώνονται μερικά μόνο στοιχεία του :

 • Σκοπός του Σωματείου είναι η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των οικογενειακών παραδόσεων μεταξύ των πολυάριθμων μελών της Οικογένειας Κελαϊδή που κατοικούν εντός και εκτός Ελλάδος. Η με κάθε πρόσφορο τρόπο βοήθεια στον κοινό τόπο καταγωγής των, η οργάνωση και προώθηση πολιτιστικών πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης των μελών της που είχαν Εθνική, Ιστορική, Κοινωνική, Επιστημονική ή άλλη προσφορά στην κοινωνία τους ή στους αγώνες της πατρίδας, και τέλος η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης και συμπαράστασης.

Επίσης προσδιορίζονται (εκτός των άλλων) και

 • Ποιοι δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη
 • Τιμητικές διακρίσεις
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Καταστατικό του Σωματείου

«Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μελών Οικογένειας Κελαϊδή»

Αρθρο 1 : Επωνυμία

Ιδρύεται από τα μέλη της Οικογένειας Κελαϊδή, που διαμένουν σ΄ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, Σωματείο με σκοπό μη κερδοσκοπικό, υπό την επωνυμία “Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μελών Οικογενείας Κελαϊδή“ με έδρα την Αθήνα, οδός Μυτιλήνης 51.

Αρθρο 2 : Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη  των οικογενειακών παραδόσεων μεταξύ των πολυαρίθμων μελών της Οικογένειας Κελαϊδή που κατοικούν εντός και εκτός Ελλάδος. Η  με κάθε πρόσφορο τρόπο βοήθεια στον κοινό τόπο καταγωγής των, η οργάνωση και προώθηση πολιτιστικών πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης των μελών της που είχαν Εθνική, Ιστορική, Κοινωνική, Επιστημονική ή άλλη προσφορά στην κοινωνία τους ή στους αγώνες της πατρίδας, και τέλος η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης και συμπαράστασης.

Αρθρο 3: Υλοποίηση Σκοπού

1. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών του Συλλόγου θα οργανώνονται ποικίλες εκδηλώσεις και θα αναλαμβάνονται διάφορες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων:

α) Η συνέχιση του ωραίου εθίμου της ανά τριετία συνάθροισης τους πλησίον της ημέρας εορτής του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου), κατά προτίμηση στην περιοχή της επαρχίας Σφακίων Κρήτης.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι δυνατή η οργάνωση παρόμοιων συναθροίσεων στα ενδιάμεσα χρόνια σε περιοχές εντός του νομού Χανίων.

Επίσης με απόφαση του το Δ.Σ. μπορεί να οργανώνει και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζεται από αυτό.

β) Η συντήρηση του της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού, που βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Μουρί Σφακίων και είναι κτίσμα του ΙΔ’ αιώνα, με κτήτορα τον πρώτο Κελαϊδή.

γ) Η βελτίωση του δρόμου προσπέλασης προς την εκκλησία αυτή.

δ) Η ανέγερση προτομών μελών της οικογένειας που διέπρεψαν στους αγώνες   του έθνους, τις τέχνες, ή τις επιστήμες και γενικά για την προσφορά τους στην κοινωνία.

ε) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεότερα μέλη της οικογένειας και χορήγηση  υποτροφιών σ΄αυτά.

στ) Η παροχή  συμπαράστασης στα μέλη του Συλλόγου που επιδιώκουν την εκλογή τους σε αξιώματα για να  προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο.

ζ) Η συμπαράσταση προς τα μέλη της Οικογένειας που έχουν ανάγκη στήριξης και φροντίδας.

η) Η μέριμνα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς του κοινού χωριού καταγωγής των μελών της οικογένειας (Μουρί Σφακίων) και της επαρχίας Σφακίων γενικότερα.

θ) Η οργάνωση και προώθηση και άλλων πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων, ιστορικής οικογενειακής μνήμης ή πολιτιστικού περιεχομένου.

Αρθρο 4 : Τα Μέλη

1. Τακτικά μέλη του Συλλόγου καθίστανται και εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από απλή έγγραφη αίτηση τους :

α) Ολες και όλοι που φέρουν το επώνυμο Κελαϊδή, εφ’όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

β) Ολες οι γυναίκες το γένος Κελαϊδή.

 2. Εκτακτα μέλη εγγράφονται, με την ίδια διαδικασία και εφ’όσον έχουν τις ως άνω νόμιμες προϋποθέσεις :

α)  Οσοι έχουν νυμφευθεί γυναίκες της οικογένειας (γαμπροί).

β) Οσες έχουν σύζυγο Κελαϊδή (νύφες της οικογένειας) εφόσον διατηρούν το παλαιό οικογενειακό τους επώνυμο.

γ)  Οσες και όσοι έχουν πρόγονο με το αυτό επώνυμο (τέκνα από μάνα Κελαϊδή, εγγονοί)

3. Το Δ.Σ. αποφασίζει επί των αιτήσεων, εντός δέκα ημερών από την υποβολή τους. Σε περίπτωση απόρριψης μιας αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων, στην πρώτη μετά την αίτηση σύνοδο της για την εγγραφή του ή όχι.

4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μετά από πρόταση του Δ.Σ., διαπρεπείς και διακεκριμένοι φίλοι της Οικογένειας, που έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπέρ των σκοπών του Συλλόγου.

5. Η είσοδος, αποχώρηση ή αποβολή μελών, γίνεται ως ο νόμος ορίζει.

Αρθρο 5 : Τιμητικές Διακρίσεις

Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε μέλη και φίλους του Συλλόγου για ιδιαίτερη ηθική και υλική προσφορά προς τον Σύλλογο ή την κοινωνία γενικότερα.

Αρθρο 6: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

1.  Βασικό δικαίωμα και υποχρέωση όλων των μελών, είναι να συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου.

2. Ειδικότερα τα τακτικά μέλη :

α) Εχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να επιλέγουν τα όργανα του Συλλόγου και να εκλέγονται σ΄αυτά.

β) Εχουν την υποχρέωση να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να στηρίζουν πρόθυμα τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού.

3. Τα έκτακτα μέλη έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά, πλην του εκλέγεσθαι.

4. Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 7:  Διοίκηση

1. Το Σωματείο διοικείται από Συμβούλιο, που εκλέγεται με τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από επτά μέλη, δηλαδή : Πρόεδρο, Αντιπρόδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διενεργείται ανά τριετία, σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται  κατά προτίμηση εντός της επαρχίας Σφακίων και σε ακριβή τόπο και χρόνο που έχει ορίσει το Δ.Σ. με την πρόσκληση του.

3.  Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα παρόντα τακτικά και έκτακτα μέλη.

Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ εκείνων που ισοψήφησαν.

ΟΙ πρώτοι επτά (7) πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι θεωρούνται ως τακτικά μέλη του Δ.Σ., οι δε δύο (2) επόμενοι ως αναπληρωματικά μέλη.

4. Αυθημερόν μετά την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται με φροντίδα και ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή, μεταξύ των μελών του  α) Προέδρου β) Αντιπροέδρου γ) Γενικού Γραμματέα και δ) Ταμία.

Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για να υπάρχει απαρτία κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Στις άλλες περιπτώσεις το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσερα (4) μέλη. ΟΙ αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η πρόσκληση αναγράφει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα. Εκτακτα συνεδριάζει το Δ.Σ. όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος ή όταν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, τα οποία θα αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.

6. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντικαθίσταται, με απόφαση του Δ.Σ., από τον κατά σειράν επιλαχόντα σύμβουλο. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για δύο το πολύ συμβούλους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευση για αντικατάσταση του μέλους που αντικαταστάθηκε ή παραιτήθηκε.

7. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός εκείνων για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

8. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση παραβάσεων, να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές στα μέλη του: α) έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή διαγραφή μέχρι έξη (6) μήνες και γ) οριστική διαγραφή.

Καμιά ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλίση για απολογία, που πρέπει να σταλεί στο μέλος το οποίο αφορά με συστημένη επιστολή, δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα απολογίας.

Αρθρο 8 : Καθήκοντα Οργάνων Διοίκησης

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγκαιρες προσκλήσεις του Προέδρου, τουλάχιστον ανά δίμηνο. Μέλος του το οποίο θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από το πρώτο κατά σειράν αναπληρωματικό μέλος.

2. Το Δ.Σ.  αποφασίζει για όλα τα θέματα, εκτός από την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου, για τα οποία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται   στο άρθρο 12 και 13.

3. Με μέριμνα του Δ.Σ. τηρούνται τα εξής βιβλία :  α) Ταμείου β) Μητρώου Μελών γ) Πρακτικών του Δ.Σ. δ) Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και ε) Πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Επίσης, αριθμημένα μπλόκ εισπράξεων και πληρωμών.

4. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, όπως και σε όλες γενικά τις σχέσεις του. Συγκαλεί το Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις. Υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εκτάκτως, εφ’ όσον το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου. Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα.

5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλείεται.

6. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο μελών, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του Σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τον αναπληρώνει ο Αντιπροέδρος.

7. Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Σωματείου, κρατώντας τα λογιστικά βιβλία και τα μπλόκ των διπλοτύπων αποδείξεων. Είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπροέδρος.

Αρθρο 9 : Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή, από μέλη του σωματείου, Εξελεγκτική Επιτροπή.

2. Η Ε.Ε. εκλέγεται κατά την ίδια μέρα και κατά τις ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. Η Ε.Ε., κατά την πρώτη , μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί δε (η Ε.Ε.) δικό της βιβλίο πρακτικών.

3. Η Ε.Ε. δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Ταμία και να επιβλέπει εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Υποχρεούται να ελέγχει, κάθε εξάμηνο, τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του σωματείου, και τέλος να συντάσσει κάθε χρόνο, έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Δ.Σ. την οποία και υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 10 : Γενική Συνέλευση

1.  Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη του Συλλόγου, συνέρχεται δε μια φορά το χρόνο, από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Εκλέγει ανά τριετία τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εγκρίνει τον απολογισμό και τον ισολογισμό της Διοίκησης.

3. Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα τα 3/5 των τακτικών μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

4. Η πρόσκληση για Γ.Σ. δημοσιεύεται σε μια από τις Κρητικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη Συνέλευση.

5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

6. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει ένας Πρόεδρος, που θα υποδειχτεί από τους περισσότερους παρόντες.

7. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. υποβάλλονται εγγράφως προς το Δ.Σ. τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία συγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να τακτοποιηθούν ταμειακώς μέχρι την ώρα έναρξή της.

8. Για να είναι κάποιος υποψήφιος για την εκλογή του ως μέλους του Δ.Σ., πρέπει να αποτελεί μέλος του Σωματείου τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις εκλογές.

Αρθρο 11: Πόροι

1. Πόροι του Συλλόγου είναι :

α) Η ετήσια  συνδρομή των μελών, που ορίζεται εκατό (100) δραχμές. Το ποσόν αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ.

β) ΟΙ προαιρετικές εισφορές των μελών και τα έσοδα από συνεστιάσεις ή άλλες εκδηλώσεις μεταξύ των μελών και φίλων του Συλλόγου.

γ) Κάθε άλλη επιχορήγηση ή δωρεά που τυχόν θα γίνει από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή, ως και κληρονομιά ή κληροδότημα.

2. Για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων, τα ιδρυτικά μέλη καταβάλλουν εφ’ άπαξ το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.

3. Τα μετρητά του Συλλόγου καταθέτει ο ταμίας σε Τράπεζα.

Αρθρο 12: Σφραγίδα – Τροποποίηση – Διάλυση

1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, περιμετρικά της οποίας αναγράφεται “Σύλλογος Μελών Οικογενείας Κελαϊδή – 1996”. Στο κέντρο της θα φέρει θυρεό, το αριστερό ήμισυ του οποίου εικονίζει τόξο και βέλος, ενώ το δεξιό ήμισυ πλώρη καραβιού, σε ανάμνηση του καραβοκύρη κυνηγού, του γενάρχη της Οικογένειας σύμφωνα με το θρύλο.

2. ΟΙ αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Σωματείου, λαμβάνονται μόνο στην ανά τριετία Γενική Συνέλευση που θα γίνεται κατά προτίμηση στη περιοχή Σφακίων Κρήτης.

3. Για τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αρθρο 13:  Γενικές Διατάξεις

1. Για να γίνει τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται, για μεν την απαρτία της Γ.Σ., η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και για την απόφαση, πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αποφάσεως για διάλυση του σωματίου.

2. Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου η περιουσία του περιέχεται στο Δήμο Σφακίων και διατίθεται μέσα σ’ένα χρόνο με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για κοινωφελείς σκοπούς.

3. Η πρώτη, μετά την νόμιμη σύσταση του σωματείου, Γενική Συνέλευση των μελών θα γίνει, με ευθύνη του προσωρινού Δ.Σ. και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες, που ορίζονται για σύγκληση τακτικής Γ.Σ., αφού περάσει ένας μήνας από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, και συγκεκριμένα στις 14 Σεπτεμβρίου 1996 ημέρα εορτής του Τιμίου Σταυρού, με μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή μελών Δ.Σ και Ε.Ε.

 • Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις Γ.Σ. ή από το Δ.Σ κατά παραχώρηση αρμοδιότητας από την Γ.Σ. αφού τηρηθούν οι ισχύοντες νόμοι.

5. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του σωματείου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από Γ.Σ και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού τούτου.

6. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του σωματείου, να παίρνουν θέση, με την ιδιότητα τους αυτή, υπέρ ή κατά πολιτικών κομμάτων, ούτε να κάνουν κομματικές συζητήσεις όπου συγκεντρώνονται σαν μέλη του σωματείου.  Η παράβαση της διατάξεως αυτής του καταστατικού αποτελεί λόγο διαγραφής του παραβάτη.

Αρθρο 14:  

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα δεκατέσσερα (14) μετά από τις τροποποιήσεις, εγκρίθηκε από τη τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτέμβρη 2000, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου

Αθήνα 2 Οκτώβρη 2000

Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                      Ο Γενικός Γραμματέας ΔΣ

Αριστομένης Σ. Κελαϊδής                                 Πάρις Σ. Κελαϊδής

 Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α                                    Δημοσιογράφος

Αθήνα  10 Οκτώβρη 2000

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σταύρος Κελαϊδής

δ.         Ιδρυτικά Μέλη

1.       Κελαϊδής Ι. Αλέξανδρος, Χρυσοχόος, Λεοντίου 22 – 117.45 Αθήνα

2.       Κελαϊδής Σ. Αριστομένης Αντιναύρχος ε.α., Καββαδία 10 – 111.46 Γαλάτσι

3.       Κελαϊδής Μ. Βασίλης, Ζωγράφος, Αχιλλέως 3 – 174.56 Aνω Καλαμάκι

4.       Κελαϊδής Μ. Γιώργος, Ταξίαρχος Π. Αεροπορίας, Ξανθίππου 78 – 155.61 Χολαργός

5.       Κελαϊδής Π. Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ, Βεϊκου 74 – 117.41 Αθήνα

6.       Κελαϊδής Ν. Κανάκης, Επιπλοποιός, Ροδόπης 9, – 122.43 Αιγάλεω

7.       Κελαϊδής Μ. Κώστας, Συνταξιούχος, Παπανικολάου 20 – 173.42 Αγιος Δημήτριος

8.       Κελαϊδής     Λευτέρης, Χαράκτης, Θησέως 65 – 152.34 Χαλανδρι

9.       Κελαϊδής Χ. Λευτέρης, Δ/ντής Επιχ/σεως, Θέση Μαύρη ώρα L.P.C. Ασπρόπυργος 193.00

10.     Κελαϊδής Ν. Μανώλης, Υποπτέραρχος ε.α., Ροστοβίου 25 – 115.26 Αθήνα

11.     Κελαϊδής Σ. Μανώλης, Γιατρός, Λυκείου 2 – 106.74 Αθήνα

12.     Κελαϊδής Σ. Μανώλης, Διευθυντής “Φοίνικα”, Αγίας Λαύρας 44 – 157.33 Ζωγράφου

13.     Κελαϊδής Ι.Νίκος, Υπάλληλος ΙΚΑ, Λακωνίας 36 – 173.42 Αγιος Δημήτριος

14.     Κελαϊδής Π. Παναγιώτης, Υπάλληλος ΟΤΕ, Βεϊκου 115 – 117.41 Αθήνα

15.     Κελαϊδής Σ. Πάρις, Δημοσιογράφος, Μυτιλήνης 51 – 112.56 Αθήνα

16.     Κελαϊδής Σ. Πέτρος, Υποστράτηγος ε.α., Ανατολής 83 – Χολαργός

17.     Κελαϊδής Π. Σταύρος, Δικηγόρος, Σταδίου 10 – 104.64 Αθήνα

18.     Κελαϊδής Α. Στέλιος, Ασφαλιστής, Παράσχου 8 – 152.33 Χαλάνδρι

19.     Κελαϊδής Σ. Στέλιος, Συνταξιούχος, Μακεδονομάχου Πραντούνα 2 – 115.25 Αθήνα

20.     Κελαϊδής Σ. Χρήστος, Ηλεκτρονικός, 502 Deborah LN, MT Prospect IL. 60056, U.S.A.

21.     Κελαϊδή  Π. Αικατερίνη Επιχειρηματίας, Καποδιστρίου 45 – 731.33 Χανιά

22.     Κελαϊδή – Κοκοτίνη Αγγελική, Δημ.Υπάλ/λος, Καπετάν Χρονά 6 – 115.25 Αθήνα

ε.         Το πρώτο (ιδρυτικό) Δ.Σ.

Πίνακας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία “Εκπολιτιστικός Σύλλογος μελών Οικογενείας Κελαϊδή” με έδρα την Αθήνα, όπως διορίστηκε από το Πρωτοδικείο Αθήνας, το 1996 κατά την έγκριση του Καταστατικού.

 ΟΝΟΜΑΤΕ-ΠΩΝΥΜΟΠΑΤΡΩΝΥ-ΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΙΔΙΟΤΗΤΑ
 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΑριστομένηςΣτυλιανόςΑντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.Καββαδία 10 11146 ΓΑΛΑΤΣΙΠρόεδρος
 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΕμμανουήλΝικόλαοςΥποπτέραρχος ε.α.Ροστοβίου 25 11526 ΑΘΗΝΑΑντιπρόε-δρος
 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΑλέξανδροςΙωάννηςΧρυσοχόοςΛεοντίου 22 ΑΘΗΝΑΑντιπρόε-δρος
 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΠάριςΣταύροςΔημοσιογράφοςΜυτιλήνης 51 11256 ΑΘΗΝΑΓενικός Γραμματέας
 ΚΕΛΑΪΔΗ ΑικατερίνηΣυζ.Παναγιώ-τη ΚελαϊδήΕπιχειρηματίαςΚαποδιστρίου 45 73133 ΧΑΝΙΑΤαμίας

στ.       Το σημερινό Δ.Σ.

Πίνακας μελών του σημερινού (2007) Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία “Εκπολιτιστικός Σύλλογος μελών Οικογενείας Κελαϊδή” με έδρα την Αθήνα, όπως εκλέχτηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 20ης Αυγούστου 2006, στις Βρύσες Αποκορώνου.

 ΟΝΟΜΑΤΕ-ΠΩΝΥΜΟΠΑΤΡΩΝΥ-ΜΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΙΔΙΟΤΗΤΑ
 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΑριστομένηςΣτυλιανόςΑντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.Καββαδία 10 11146 ΓΑΛΑΤΣΙΠρόεδρος
 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΕμμανουήλΝικόλαοςΥποπτέραρχος ε.α. Αντιπρόεδρος
 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΠάριςΣταύροςΔημοσιογράφοςΜυτιλήνης 51 11256 ΑΘΗΝΑΓενικός Γραμματέας
 ΜΑΚΡΑΤΖΑΚΗ-ΚΕΛΑΪΔΗ ΑικατερίνηΣυζ.ΠαναγιώτηΚαθηγήτριαΠαχιανών 11 73 100 ΧΑΝΙΑΤαμίας
 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΠαναγιώτηςΙωάννηςΤραπεζικόςΚίσαμος 734 00 ΚΙΣΑΜΟΣΜέλος
 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΕμμανουήλΠαναγιώτηςΕπιχειρηματίαςΒολουδάκηδων 2 73 100 ΧΑΝΙΑΜέλος

ζ.         Γίνε μέλος

Εάν έχεις τις προϋποθέσεις (σύμφωνα με το καταστατικό) και επιθυμείς να γίνεις Μέλος του Συλλόγου, απλώς συμπλήρωσε τη παρακάτω σχετική αίτηση και στείλε τη στον Σύλλογο :

α.         Ταχυδρομικώς στη Δ/νση: Μυτιλήνης 51, Τ.Κ. 112 56 – Αθήνα

β.         Με Fax στο: 210 8618942

γ.         Με e-mail: info@kelaidisfamily.gr

Α Ι Τ Η Σ Η

Ημερομηνία………..

Προς : Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μελών Οικογένειας Κελαϊδή

Επιθυμώ να εγγραφώ μέλος του Συλλόγου της Οικογένειάς μας.

 1. ΕΠΩΝΥΜΟ :
 2. ΟΝΟΜΑ :
 3. ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ :
 4. ΟΝΟΜΑ/ΓΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΣ :
 5. ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ :
 6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ :
 7. ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ :

ΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ :

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ :

 • EΠΑΓΓΕΛΜΑ :
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :
 • α) ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
 • β) FAX.
 • γ) Ε-mail.

Ο/Η αιτ….